Använd kampanjkoden "save50" för att få 50% rabatt!
Uppgradera nu Uppgradera nu

Villkor och bestämmelser

Läs den här sidan för att veta vilka villkor och bestämmelser som gäller för Rephraser.co och vilken information du tillåter oss att komma åt.

Välkommen till Rephraser!

Dessa villkor och bestämmelser fastställer regler och bestämmelser för användningen av Rephrasers webbplats, belägen på Rephraser.co.

Genom att använda denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor och bestämmelser. Fortsätt inte att använda Rephraser om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor och bestämmelser, Integritetspolicy och Ansvarsfriskrivning samt alla avtal: "Klient", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och bestämmelser. "Företaget", "Vi", "Vårt" och "Oss", hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Vi", hänvisar till både Klienten och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, acceptans och betalning som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till Klienten på det mest lämpliga sättet för att uppfylla Klientens behov avseende företagets angivna tjänster, i enlighet med och underkastat gällande lag i Nederländerna. Användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singularis, pluralis, versaler och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och därmed som hänvisande till samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att använda Rephraser samtycker du till användningen av cookies enligt Rephrasers sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att aktivera funktionaliteten för vissa områden och göra det lättare för besökare på vår webbplats. Vissa av våra affiliatelänk-/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Du får inte:

 • Publicera ommaterial från Rephraser
 • Sälja, hyra ut eller sublicensera material från Rephraser
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Rephraser
 • Omdistribuera innehåll från Rephraser

Vissa delar av denna webbplats erbjuder användare möjlighet att posta och utbyta åsikter och information på vissa områden av webbplatsen. Rephraser filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarerna återspeglar inte Rephrasers åsikter och åsikter, dess agenter och/eller affilierade. Kommentarer återspeglar personens åsikter och åsikter som postar sina åsikter och åsikter. I den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, ska inte Rephraser vara ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skada eller utgifter som orsakas och/eller drabbas av som ett resultat av någon användning av och/eller postning av och/eller uppträdande av kommentarerna på denna webbplats.

Rephraser förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort eventuella kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller bryta mot dessa Villkor och bestämmelser.

Du garanterar och företräder att:

 • Du har rätt att posta kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något förtal, förtal, stötande, omoraliskt eller på annat sätt olagligt material som är en kränkning av integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att främja eller marknadsföra företag eller kund eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Rephraser en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och ge andra rätten att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Länka till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online-katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; och
 • Systembreda ackrediterade företag utom icke-vinstdrivande organisationer, välgörenhetsaffärsmallar och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte kan länka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom sammanhanget för den länkande partiets webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkbegäran från följande typer av organisationer:

 • välkända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com-communitywebbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhet;
 • online-katalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • redovisning, lag och konsultfirmor; och
 • utbildningsinstitutioner och handelsföreningar.

Vi kommer att godkänna länkbegäran från dessa organisationer om vi beslutar att:

 1. länken inte skulle få oss att se ogynnsamma ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag;
 2. organisationen inte har några negativa poster hos oss;
 3. fördelen för oss av synligheten för hyperlänken kompenserar frånvaron av Rephraser; och
 4. länken är i sammanhanget med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken:

 1. inte på något sätt är vilseledande;
 2. falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och
 3. passar inom sammanhanget för den länkande partiets webbplats.

Om du är en av de organisationer som listas i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Rephraser. Vänligen inkludera ditt namn, din organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över några webbadresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom användning av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resursadressen som länkas till; eller
 • Genom användning av någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till och som är meningsfull inom sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partiets webbplats.

Ingen användning av Rephrasers logotyp eller annan konst kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan tidigare godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som förändrar det visuella utseendet eller framställningen av vår webbplats på något sätt.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som väcks på din webbplats. Ingen länk(ar) bör visas på någon webbplats som kan tolkas som förtalande, obscen eller kriminell, eller som kränker, på annat sätt bryter mot eller förespråkar kränkning eller annan överträdelse av tredje parts rättigheter.

Din sekretess

Läs gärna Integritetspolicyn

Rättighetsreservation

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser samt länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden av och följa dessa länkvillkor och bestämmelser.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga begäranden om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller korrekthet; och vi lovar inte att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller vilseledande framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

Begränsningarna och förbuden i ansvarsfriskrivningen i denna avdelning och annorstädes i denna ansvarsfriskrivning: (a) är föremål för föregående stycke; och (b) styr allt ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i avtal, inom tort och för brott mot lagstadgade skyldigheter.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av någon natur.