Använd kampanjkoden "save50" för att få 50% rabatt!
Uppgradera nu Uppgradera nu

Återbetalningspolicy Rephraser.co

Rephraser.co erbjuder fullständig eller delvis återbetalning i olika scenarier. Nedan diskuterar vi alla de villkor och situationer där och när en återbetalning kan begäras av användaren under vissa situationer och omständigheter.

  • En fullständig återbetalning kan begäras inom två dagar efter första köpet endast om användarkontot inte uppgraderas från gratis till premium på grund av något tekniskt problem.
  • Användaren kan avbryta förnyelsen när som helst innan förnyelsedatumet. När förnyelsen är genomförd kommer ingen återbetalning att utfärdas.
  • Ingen återbetalning kan begäras i ett ”ändrat sinne” scenario.
  • Om användaren begär återbetalning inom 48 timmar på grund av prestandabekymmer och användningen inte har överskridit 5000 ord, kan vi överväga en återbetalning på 80%, vilket är föremål för godkännande.

I händelse av någon återbetalningsbegäran kommer alla fall att hanteras i enlighet med ovanstående villkor.