Użyj kodu promocyjnego "save50", aby otrzymać 50% zniżki!
Zaktualizuj teraz Zaktualizuj teraz

Regulamin

Przeczytaj tę stronę, aby poznać Regulamin Rephraser.co oraz jakie informacje pozwalasz nam uzyskać.

Witaj w Rephraser!

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z Witryny Rephraser, znajdującej się pod adresem Rephraser.co.

Korzystając z tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Rephraser, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami określonymi na tej stronie.

Poniższa terminologia dotyczy niniejszych Warunków korzystania, Oświadczenia o prywatności i Informacji o ochronie prawnej oraz wszelkich umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnoszą się do ciebie, osoby logującej się na tej witrynie i przestrzegającej warunków firmy. "Firma", "My", "Nasza" i "Nasze" odnoszą się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i rozważenia płatności koniecznych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług firmy, zgodnie z obowiązującym prawem Niderlandów. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, jest traktowane jako zamienne i dlatego odnosi się to do tego samego.

Ciasteczka

Stosujemy pliki cookies. Korzystając z Rephraser, wyraziłeś zgodę na korzystanie z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności Rephraser.

Większość interaktywnych witryn używa plików cookies, abyśmy mogli odzyskać dane użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookies są używane przez naszą witrynę do umożliwienia funkcjonowania określonych obszarów, co ułatwia osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookies.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Rephraser i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Rephraser. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Rephraser do własnego użytku osobistego, pod warunkiem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie możesz:

 • Publikować materiałów z Rephraser
 • Sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów z Rephraser
 • Reprodukować, kopiować lub kopiować materiałów z Rephraser
 • Redystrybuować treści z Rephraser

Części tej witryny oferują możliwość użytkownikom publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. Rephraser nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na witrynie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Rephraser, jego przedstawicieli i/lub afiliowanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. Na tyle, na ile pozwala obowiązujące prawo, Rephraser nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku korzystania z i/lub publikacji i/lub pojawiania się Komentarzy na tej witrynie.

Rephraser zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające te Warunki korzystania.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikowania Komentarzy na naszej witrynie i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają treści oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, niestosownych ani w inny sposób niezgodnych z prawem, naruszających prywatność
 • Komentarze nie będą używane w celu pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej ani zwyczajów ani prezentowania działań komercyjnych ani nielegalnych działań.

Niniejszym udzielasz Rephraserowi nieekskluzywnej licencji na korzystanie, reprodukowanie, edytowanie i upoważnianie innych do korzystania, reprodukowania i edytowania dowolnego z twoich Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Łączenie z naszą zawartością

Następujące organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą tworzyć odnośniki do naszej witryny w ten sam sposób, w jaki tworzą odnośniki do witryn innych firm wymienionych w katalogach; oraz
 • Akredytowane firmy działające na szeroką skalę, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zbierających fundusze charytatywne, które nie mogą tworzyć odnośników do naszej witryny internetowej.

Te organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na naszej stronie internetowej, pod warunkiem że odnośnik: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani zatwierdzenia przez stronę tworzącą odnośnik i jej produktów oraz/lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny tworzącej odnośnik.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o umieszczenie odnośników od następujących rodzajów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej;
 • strony społecznościowe typu dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • kancelarie rachunkowe, prawne i doradcze; oraz
 • instytucje edukacyjne i zrzeszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o tworzenie odnośników od tych organizacji, jeśli uznamy że:

 1. odnośnik nie będzie nam szkodzić wizerunkowo ani naszym akredytowanym firmom;
 2. organizacja nie ma wobec nas negatywnego rekordu;
 3. korzyść dla nas z widoczności odnośnika rekompensuje brak Rephraser;
 4. odnośnik mieści się w kontekście ogólnych informacji zasobowych.

Te organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej strony głównej pod warunkiem że odnośnik:

 1. nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd;
 2. nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia ani zatwierdzenia przez stronę tworzącą odnośnik i jej produktów lub usług; oraz
 3. mieści się w kontekście witryny tworzącej odnośnik.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i chcesz utworzyć odnośnik do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail na adres Rephraser. Prosimy podać swoje imię, nazwę organizacji, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których chcesz tworzyć odnośniki do naszej witryny oraz listę adresów URL na naszej witrynie, do których chciałbyś tworzyć odnośniki. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Poprzez użycie adresu URL, który jest tworzony jako odnośnik; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej witryny, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie tworzącej odnośnik.

Bez naszej zgody na korzystanie z logo Rephraser lub innych dzieł plastycznych do celów tworzenia odnośników.

iFrames

Bez wcześniejszej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wyświetlającą się na Twojej witrynie. Zgadzasz się nas bronić i chronić przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej witrynie. Żaden odnośnik nie powinien pojawiać się na żadnej witrynie, który może być interpretowany jako zniesławiający, obsceniczny lub kryminalny, lub który narusza lub w inny sposób narusza prawa stron trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich odnośników lub dowolnego określonego odnośnika do naszej witryny. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie odnośniki do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad tworzenia odnośników w dowolnym czasie. Kontynuując tworzenie odnośników do naszej witryny, zgadzasz się być związany tymi warunkami i zasadami tworzenia odnośników.

Usunięcie odnośników z naszej witryny

Jeśli znajdziesz dowolny odnośnik na naszej witrynie, który jest obraźliwy z jakiegoś powodu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i nas o tym poinformować. Będziemy rozważać prośby o usunięcie odnośników, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do bezpośredniej odpowiedzi. Nie zapewniamy, że informacje na tej witrynie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna pozostanie dostępna lub że materiał na witrynie będzie aktualny.

Oświadczenie

W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie przedstawienia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub twojej odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
 • ograniczać dowolnej z naszych lub twoich odpowiedzialności w sposób niedozwolony zgodnie z obowiązującym prawem; ani
 • wykluczać dowolnej z naszych lub twoich odpowiedzialności, która nie może być wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach tego oświadczenia: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; i (b) regulują wszelkie odpowiedzialności wynikające z oświadczenia, w tym odpowiedzialności wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki witryna i informacje oraz usługi na witrynie są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody o dowolnym charakterze.