Gebruik promosiekode "save50" om 50% af te kry!
Opgradeer Nou Opgradeer Nou

Bepalings en Voorwaardes

Lees hierdie bladsy om te weet wat die Bepalings en Voorwaardes van Rephraser.co is en watter Inligting u ons toelaat om toegang te verkry.

Welkom by Rephraser!

Hierdie bepalings en voorwaardes stel die reëls en regulasies vir die gebruik van Rephraser se webwerf, geleë by Rephraser.co.

Deur hierdie webwerf te besoek, neem ons aan dat u hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar. Moet nie voortgaan om Rephraser te gebruik as u nie saamstem om al die bepalings en voorwaardes wat op hierdie bladsy vermeld is, na te kom nie.

Die volgende terminologie is van toepassing op hierdie Bepalings en Voorwaardes, Privaatheidsverklaring en Vrywaringskennisgewing en alle Ooreenkomste: "Kliënt", "U" en "Uwe" verwys na u, die persoon wat op hierdie webwerf aanteken en voldoen aan die maatskappy se bepalings en voorwaardes. "Die Maatskappy", "Onsself", "Ons", "Onse" en "Ons", verwys na ons Maatskappy. "Party", "Partyte", of "Ons", verwys na beide die Kliënt en ons. Alle terme verwys na die aanbod, aanvaarding en oorweging van betaling wat nodig is om die proses van ons bystand aan die Kliënt in die mees toepaslike wyse vir die uitdruklike doel om aan die Kliënt se behoeftes te voldoen met betrekking tot die voorsiening van die Maatskappy se gestelde dienste, in ooreenstemming met en onderhewig aan die heersende reg van Nederland. Enige gebruik van die bovermelde terminologie of ander woorde in die enkelvoud, meervoud, kapitalisasie en/of hy/sy of hulle, word as uitruilbaar beskou en dus as verwysend na dieselfde persoon.

Koeke

Ons maak gebruik van koekies. Deur Rephraser te besoek, het u ingestem om koekies te gebruik in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid van Rephraser.

Die meeste interaktiewe webwerwe gebruik koekies om ons in staat te stel om die gebruiker se besonderhede vir elke besoek te onttrek. Koekies word deur ons webwerf gebruik om die funksionaliteit van sekere areas te aktiveer om dit vir mense wat ons webwerf besoek, makliker te maak. Sommige van ons filiaal-/advertensievennote kan ook koekies gebruik.

Lisensie

Ten ware anders aangedui, besit Rephraser en/of sy lisensiegevers die intellektuele eiendomsregte van alle materiaal op Rephraser. Alle intellektuele eiendomsregte is voorbehou. U mag hiervan Rephraser toegang verkry vir u eie persoonlike gebruik onderhewig aan beperkings wat in hierdie bepalings en voorwaardes gestel is.

U mag nie:

 • Materiaal van Rephraser herpubliseer nie
 • Materiaal van Rephraser verkoop, verhuur of sub-lisensie nie
 • Materiaal van Rephraser vermeerder, dupliseer of kopieer nie
 • Inhoud van Rephraser herverdeel nie

Dele van hierdie webwerf bied gebruikers die geleentheid om menings en inligting in sekere areas van die webwerf te plaas en uit te ruil. Rephraser filter, redigeer, publiseer of hersien nie kommentaar voordat dit op die webwerf teenwoordig is nie. Kommentaar weerspieël nie die sienings en opinies van Rephraser, sy agent en/of affiliasies nie. Kommentaar weerspieël die sienings en opinies van die persoon wat hul sienings en opinies pos. Vir sover as toegelaat deur toepaslike wetgewing, sal Rephraser nie aanspreeklik wees vir die kommentaar of vir enige aanspreeklikheid, skade of uitgawes wat veroorsaak en/of gely word as gevolg van enige gebruik en/of plasing van en/of verskyning van die kommentaar op hierdie webwerf nie.

Rephraser behou die reg voor om alle kommentaar te monitor en om enige kommentaar wat as onvanpas, aanstootlik of in stryd met hierdie Bepalings en Voorwaardes beskou kan word, te verwyder.

U waarborg en verteenwoordig dat:

 • U geregtig is om die kommentaar op ons webwerf te plaas en alle nodige lisensies en toestemmings hiervoor het;
 • Die kommentaar geen inbreuk maak op enige intellektuele eiendomsreg nie, insluitend sonder beperking kopiereg, patent of handelsmerk van enige derde party nie;
 • Die kommentaar bevat geen lasterlike, slegte, aanstootlike, onsedelike of andersins onwettige materiaal wat ’n inbreuk op privaatheid is nie
 • Die kommentaar sal nie gebruik word om besigheid, kliënte of kommersiële aktiwiteite te werf of te bevorder nie.

U verleen hiermee aan Rephraser ’n nie-uitsluitende lisensie om enige van u kommentaar in enige en alle vorms, formate of media te gebruik, te vermeerder, te redigeer en ander te magtig om dit te gebruik, te vermeerder en te redigeer.

Hiperkoppeling na ons Inhoud

Die volgende organisasies mag na ons webwerf skakel sonder voorafgaande skriftelike goedkeuring:

 • Regeringsinstansies;
 • Soekmasjiene;
 • Nuusorganisasies;
 • Aanlyn gidsverspreiders mag na ons webwerf skakel op dieselfde wyse as hulle na die webwerwe van ander gelysde besighede skakel; en
 • Sisteemwye Geakkrediteerde Besighede, behalwe nie-winsgewende organisasies, liefdadigheidsinkopie sentrums en liefdadigheidsbemarkingsgroepe wat nie na ons webwerf mag skakel nie.

Hierdie organisasies mag na ons tuisblad skakel, na publikasies of na ander inligting oor die webwerf, solank die skakel: (a) op geen enkele wyse misleidend is nie; (b) nie valslik ’n sponsering, goedkeuring of goedkeuring van die skakelparty en sy produkte en/of dienste aandui nie; en (c) binne die konteks van die skakelparty se webwerf pas.

Ons mag ander skakelversoeke van die volgende soorte organisasies oorweeg en goedkeur:

 • algemeen bekende verbruiker en/of besigheidsinligtingsbronne;
 • dot.com gemeenskapswebwerwe;
 • verenigings of ander groepe wat liefdadigheid verteenwoordig;
 • aanlyn gidsverspreiders;
 • internetportale;
 • rekenmeesterskantore, regs- en raadgewende firmas; en
 • opleidingsinstellings en handelsverenigings.

Ons sal skakelversoeke van hierdie organisasies goedkeur as ons besluit dat:

 1. die skakel ons nie ongunstig laat voorkom nie;
 2. die organisasie nie enige negatiewe rekords by ons het nie;
 3. die voordeel vir ons van die sigbaarheid van die hiperkoppeling die afwesigheid van Rephraser vergoed; en
 4. die skakel binne die konteks van algemene broninligting is.

Hierdie organisasies mag na ons tuisblad skakel, solank die skakel:

 1. nie op enige wyse misleidend is nie;
 2. nie valslik ’n sponsering, goedkeuring of goedkeuring van die skakelparty en sy produkte of dienste aandui nie; en
 3. binne die konteks van die skakelparty se webwerf pas.

As u een van die organisasies is wat in paragraaf 2 hierbo genoem word en belangstel om na ons webwerf te skakel, moet u ons inlig deur ’n e-pos aan Rephraser te stuur. Sluit asseblief u naam, u organisasienaam, kontakinligting sowel as die URL van u webwerf in, ’n lys van enige URL’s waarvandaan u voornemens is om na ons webwerf te skakel, en ’n lys van die URL’s op ons webwerf waarna u wil skakel. Wag 2-3 weke vir ’n antwoord.

Goedgekeurde organisasies mag na ons webwerf skakel as volg:

 • Deur die gebruik van ons korporatiewe naam; of
 • Deur die gebruik van die unieke bronlokator waarna gekoppel word; of
 • Deur die gebruik van enige ander beskrywing van ons webwerf wat sin maak binne die konteks en formaat van inhoud op die skakelparty se webwerf.

Geen gebruik van Rephraser se logo of ander kunswerk sal toegelaat word vir koppeling sonder ’n handelsmerk lisensie-ooreenkoms nie.

iRaamwerke

Sonder voorafgaande goedkeuring en skriftelike toestemming mag u nie rame rondom ons webbladsye skep wat op enige wyse die visuele aanbieding of voorkoms van ons webwerf verander nie.

Inhoudsaanspreeklikheid

Ons sal nie verantwoordelik gehou word vir enige inhoud wat op u webwerf verskyn nie. U stem daarmee saam om ons teen alle eise te beskerm en te verdedig wat op u webwerf ontstaan. Geen skakel(s) mag op enige webwerf verskyn wat as lasterlik, obskeen of strafbaar beskou kan word nie, of wat inbreuk maak op, andersins oortree, of aanspoor tot die oortreding of ander oortreding van enige derde party se regte nie.

U Privaatheid

Lees asseblief die Privaatheidsbeleid

Reservering van Regte

Ons behou die reg voor om te vra dat u alle skakels of enige spesifieke skakel na ons webwerf verwyder. U stem daarmee in om onmiddellik alle skakels na ons webwerf op versoek te verwyder. Ons behou ook die reg voor om hierdie bepalings en voorwaardes en die koppelingsbeleid te enige tyd te wysig. Deur voortdurend na ons webwerf te skakel, stem u daarmee in om gebonde te wees aan en hierdie koppelingsbepalings en -voorwaardes na te kom.

Verwydering van skakels van ons webwerf

As u enige skakel op ons webwerf vind wat om enige rede aanstootlik is, is u vry om ons te enige tyd te kontak en in te lig. Ons sal versoek om skakels te verwyder, oorweeg, maar ons is nie verplig om dit te doen of om direk aan u te antwoord nie.

Ons verseker nie dat die inligting op hierdie webwerf korrek is nie, ons waarborg nie sy volledigheid of akkuraatheid nie; en ons belowe nie om te verseker dat die webwerf beskikbaar bly nie of dat die materiaal op die webwerf op datum gehou word nie.

Vrywaring

Tot die maksimum toegelate omvang van toepaslike wetgewing sluit ons alle voorstellings, waarborge en voorwaardes wat verband hou met ons webwerf en die gebruik van hierdie webwerf uit. Niks in hierdie vrywaring sal:

 • die aanspreeklikheid van ons of u vir dood of persoonlike besering beperk of uitsluit nie;
 • onse of u aanspreeklikheid vir bedrog of bedrieglike voorstelling beperk of uitsluit nie;
 • enige van ons of u aanspreeklikhede op enige wyse beperk wat nie onder toepaslike wetgewing toegelaat word nie; of
 • enige van ons of u aanspreeklikhede wat nie onder toepaslike wetgewing uitgesluit kan word nie, uitsluit nie.

Die beperkings en verbodsbepalings van aanspreeklikheid wat in hierdie afdeling en elders in hierdie vrywaring gestel is: (a) is onderhewig aan die voorafgaande paragraaf; en (b) regeer alle aanspreeklikhede wat voortspruit uit die vrywaring, insluitend aanspreeklikhede wat voortspruit uit kontrak, onregmatige daad en die oortreding van statutêre plig.

Solang die webwerf en die inligting en dienste op die webwerf gratis verskaf word, sal ons nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade van enige aard nie.