Sử dụng mã giảm giá "save50" để giảm giá 50%!
Nâng cấp ngay Nâng cấp ngay

Kế hoạch và Giá cả

Hàng tuần

$6.95 / TUẦN

Bạn sẽ bị tính phí $6.95 trong 7 Ngày

 • Diễn đạt lại không giới hạn
 • Tốc độ gấp 5 lần
 • Chế độ tổng quát & lưu loát
 • Chế độ học thuật & trang trọng
 • Truy cập vào AI Humanizer
 • Không có quảng cáo
 • Không phát hiện AI
 • Giới hạn đầu vào tối đa 1000 từ
 • Diễn đạt lại giống như con người
 • Trò chuyện trực tiếp

Phương thức thanh toán đáng tin cậy

payment

Hàng năm

Tiết kiệm 72%

$8.33 / THÁNG

Bạn sẽ bị tính phí $99.95 trong 12 Tháng

 • Diễn đạt lại không giới hạn
 • Tốc độ gấp 15 lần
 • Chế độ tổng quát & lưu loát
 • Chế độ học thuật & trang trọng
 • Truy cập vào AI Humanizer
 • Không có quảng cáo
 • Không phát hiện AI
 • Giới hạn đầu vào tối đa 2000 từ
 • Diễn đạt lại giống như con người
 • Trò chuyện trực tiếp

Phương thức thanh toán đáng tin cậy

payment

Hàng tháng

Tiết kiệm 46%

$14.95 / THÁNG

Bạn sẽ bị tính phí $14.95 trong 30 Ngày

 • Diễn đạt lại không giới hạn
 • Tốc độ gấp 10 lần
 • Chế độ tổng quát & lưu loát
 • Chế độ học thuật & trang trọng
 • Truy cập vào AI Humanizer
 • Không có quảng cáo
 • Không phát hiện AI
 • Giới hạn đầu vào tối đa 1500 từ
 • Diễn đạt lại giống như con người
 • Trò chuyện trực tiếp

Phương thức thanh toán đáng tin cậy

payment

Khi tiến hành đặt hàng, bạn xác nhận rằng bạn đã thực hiện việc mua hàng này qua Paypal/WebMoney/Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng của bạn.

Phương thức thanh toán đáng tin cậy

payment

Câu hỏi thường gặp

Có, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, có một số điều kiện cụ thể liên quan đến từng trường hợp khác nhau, được thảo luận chi tiết dưới đây:
 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền ngay trong hai ngày sau lần mua hàng đầu tiên của bạn.
 • Mỗi lần gia hạn hàng tháng/quý/năm sẽ được xem như một mua hàng mới.
 • Sau một lần mua hàng mới hoặc mua hàng bởi khách hàng trở lại, yêu cầu hoàn tiền sẽ không được giải quyết.
 • Người dùng có thể hủy gia hạn bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi không cung cấp một gói giá cao duy nhất, thay vào đó, chúng tôi cung cấp các gói giá thấp, trung bình và cao khác nhau. Bạn có thể chọn một gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.