Bruk kampanjekoden "save50" for å få 50% avslag!
Oppgrader nå Oppgrader nå

Vilkår og betingelser

Les denne siden for å få vite hva vilkårene og betingelsene til Rephraser.co er, og hvilken informasjon du gir oss tilgang til.

Velkommen til Rephraser!

Dette erklærer regler og forskrifter for bruk av Rephrasers nettsted, lokalisert på Rephraser.co.

Ved å få tilgang til dette nettstedet, antar vi at du aksepterer vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden. Ikke fortsett å bruke Rephraser hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt her.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen, samt alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som logger på dette nettstedet og følger selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "Vårt", "Vi", "Oss" og "Vår", refererer til vårt selskap. "Part", "Parter", eller "Oss", refererer til både klienten og oss. Alle betingelser refererer til tilbud, aksept og vederlag som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår assistanse til klienten på den mest passende måten, med det uttrykkelige formål å imøtekomme klientens behov med hensyn til levering av selskapets angitte tjenester, i samsvar med gjeldende nederlandske lover. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, kapitalisering og/eller han/hun eller de, anses som utbyttbare og derfor som refererer til det samme.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å få tilgang til Rephraser samtykker du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Rephrasers personvernpolicy.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å hente brukerens detaljer for hver besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder og gjøre det enklere for besøkende på nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonsørpartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Hvis ikke annet er angitt, eier Rephraser og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter til alt materiale på Rephraser. Alle immaterielle rettigheter er reservert. Du kan få tilgang til dette fra Rephraser for din personlige bruk, underlagt begrensninger som er angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du har ikke lov til:

 • Publisere materiale fra Rephraser
 • Selge, leie ut eller underlisensiere materiale fra Rephraser
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Rephraser
 • Omdistribuere innhold fra Rephraser

Noen deler av dette nettstedet gir brukere muligheten til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Rephraser filtrerer ikke, redigerer, publiserer eller gjennomgår kommentarer før de er til stede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Rephraser, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal ikke Rephraser holdes ansvarlig for kommentarene eller for eventuelle krav om erstatningsansvar, skader eller utgifter som følge av bruk og/eller publisering og/eller fremvisning av kommentarene på dette nettstedet.

Rephraser forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller som fører til brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det;
 • Kommentarene ikke krenker noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent eller varemerke til tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke materiale som er ærekrenkende, ærekrenkende, støtende, umoralsk eller på annen måte ulovlig og som krenker personvernet;
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger, skikker eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Rephraser en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere alle dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten forhåndsskreven godkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetssider;
 • Nettkatalogdistributører kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de oppretter hyperkoblinger til nettstedene til andre oppførte bedrifter; og
 • Akkrediterte bedrifter på systemnivå, unntatt ideelle organisasjoner som driver veldedighetssentre og veldedighetsinnsamlinger, som ikke kan lenke til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet vårt så lenge lenken: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) gir ikke falskt inntrykk av sponsorering, godkjenning eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer innenfor sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre forespørsler om lenker fra følgende typer organisasjoner:

 • Velkjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
 • Dot.com-samfunnssteder;
 • Foreninger eller andre grupper som representerer veldedighet;
 • Nettkatalogdistributører;
 • Internettportaler;
 • Regnskap, juridiske og konsulentfirmaer; og
 • Utdanningsinstitusjoner og handelsorganisasjoner.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at:

 1. lenken ikke vil gi oss et ugunstig inntrykk av oss selv eller våre akkrediterte bedrifter;
 2. organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss;
 3. fordelen for oss av synligheten til hyperkoblingen kompenserer for fraværet av Rephraser; og
 4. lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår så lenge lenken:

 1. ikke på noen måte er villedende;
 2. ikke gir falskt inntrykk av sponsorering, godkjenning eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og
 3. passer innenfor sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor, og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Rephraser. Vennligst inkluder ditt navn, organisasjonens navn, kontaktinformasjon samt URL-adressen til nettstedet ditt, en liste over alle URL-adressene som du har til hensikt å lenke til nettstedet vårt, og en liste over URL-adressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker på et svar.

Godkjente organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt på følgende måte:

 • Ved bruk av vårt firmamerke; eller
 • Ved bruk av URL-adressen til nettstedet vårt; eller
 • Ved bruk av en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som gir mening innenfor sammenhengen og formatet til innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av Rephrasers logo eller annen grafikk vil være tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjennelse og skriftlig tillatelse kan du ikke opprette rammer rundt våre nettsider som endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt på noen måte.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som reises på nettstedet ditt. Ingen lenker bør vises på noe nettsted som kan tolkes som ærekrenkende, obskønt eller kriminelt, eller som krenker, bryter eller fremmer krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern

Vennligst les personvernpolicyen vår

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be deg fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt etter forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene samt vår lenkepolitikk når som helst. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, godtar du å være bundet av og følge disse lenkevilkårene og betingelsene.

Fjerning av lenker fra vårt nettsted

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, er du fri til å kontakte oss og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller å svare deg direkte.

Vi kan ikke garantere at informasjonen på dette nettstedet er riktig, og vi gir ingen garantier for komplett nøyaktighet; heller ikke lover vi å sørge for at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller svikaktig feilframstilling;
 • begrense noen av våre eller dine ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • utelukke noen av våre eller dine ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene for ansvar som er fastsatt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) styrer all ansvar som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, tort og ved brudd på lovpålagt plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noe slag.